Akademia Rozwoju


Województwo: dolnośląskie

Aktualności projektu:

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2019/AR

10.05.2019

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2019/AR

dotyczy projektu „Akademia Rozwoju”

nr RPDS.10.02.01-02-0067/18

 

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 3/2019/AR), realizując zasadę konkurencyjności na  „Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i pomoce dla uczniów niepełnosprawnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych”w ramach projektu „Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0067/18 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza iż:

- dla realizacji zadania 1: Dostawa pomocy terapeutyczno-dydaktycznych  do sali terapii integracji sensorycznej dokonano wyboru oferty firmy  Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k., Ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, NIP 725 193 34 48, REGON 100283710 Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 4 769,57 zł brutto.

- dla realizacji zadania 2 : Dostawa  i montaż sprzętów do ćwiczeń ruchowych w sali integracji sensorycznej dokonano wyboru oferty firmy  Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k., Ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, NIP 725 193 34 48, REGON 100283710 Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 9858,80 zł brutto

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181708

 

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

HARMONOGRAM WSPARCIA – KURSY Z ZAKRESU PRACY Z UCZNIEM O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH

06.05.2019

Szanowni Państwo,

w załączniku zamieszczamy Harmonogram wsparcia - KURSY Z ZAKRESU PRACY Z UCZNIEM O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH.

HARMONOGRAM WSPARCIA – ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW NIEPUBLICZNEJ TERAPEUTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ W BARTOSZOWIE

06.05.2019

Szanowni Państwo,

w załączniku zamieszczamy Harmonogram wsparcia na miesiąc maj i czerwiec-  zajęcia dla uczniów z Terapeutycznej Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Bartoszowie.

HARMONOGRAM WSPARCIA – ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGNICKIM POLU

06.05.2019

Szanowni Państwo,

w załączniku zamieszczamy Harmonogram wsparcia na miesiąc maj i czerwiec-  zajęcia dla uczniów z Zespołu Szkół w Legnickim Polu. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/AR/2019

25.04.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Legnickie Pole i Markiem Zatajskim ) pn. " Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0067/18  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w pomoce terapeutyczno-dydaktyczne oraz sprzęt do ćwiczeń ruchowych w sali integracji sensorycznej.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Numer CPV         Opis

39162100-6 Pomoce dydaktyczne

37420000-8 Sprzęt gimnastyczny

37426000-0 Sprzęt do ćwiczeń równowagi 

 

Postępowanie zostało zamieszczone:

       •       w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181708#

Termin składania ofert: do 08.05.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2019/AR

24.04.2019

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2019/AR

dotyczy projektu „Akademia Rozwoju”

nr RPDS.10.02.01-02-0067/18

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 2/2019/AR), realizując zasadę konkurencyjności na  „Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i pomoce dla uczniów niepełnosprawnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych”w ramach projektu „Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0067/18 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza iż:

- dla realizacji zadania 1: Dostawa i montaż interaktywnego urządzenia projekcyjnego z pakietem gier stymulujących funkcje wykonawcze dokonano wyboru oferty firmy Doradztwo Krystian Chrobak  ul. Lachmana 1/37, 02-786 Warszawa, NIP 9512467355, REGON 380932172. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 9550,00zł brutto.           

- dla realizacji zadania 2: nie dokonano wyboru wykonawcy z powodu braku ofert spełniających kryteria udziału w postępowaniu

- dla realizacji zadanie 3: Powołując się na zapisy pkt. 15.5 Zapytania ofertowego 2/2019/AR część postępowania w zakresie zadania 3 została anulowana. W związku z powyższym nie przeprowadzono analizy ofert
- dla realizacji zadanie 4: nie dokonano wyboru wykonawcy z powodu braku ofert spełniających kryteria udziału w postępowaniu

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177995#

 

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

 

 

HARMONOGRAM WSPARCIA – ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGNICKIM POLU

09.04.2019

Szanowni Państwo,

w załączniku zamieszczamy Harmonogram wsparcia -  zajęcia dla uczniów z Zespołu Szkół w Legnickim Polu.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/AR/2019

05.04.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Legnickie Pole i Markiem Zatajskim ) pn. " Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0067/18  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w interaktywne urządzenie projekcyjne z pakietem gier terapeutycznych, wyposażenie do sali terapii integracji sensorycznej, pomoce terapeutyczno-dydaktyczne oraz sprzęt do ćwiczeń ruchowych w sali integracji sensorycznej.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Numer CPV         Opis

33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

39162100-6 Pomoce dydaktyczne

37420000-8 Sprzęt gimnastyczny

37426000-0 Sprzęt do ćwiczeń równowagi 

 

Postępowanie zostało zamieszczone:

       •       w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177995

 

Termin składania ofert: do 15.04.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2019/AR

02.04.2019

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2019/AR

dotyczy projektu „Akademia Rozwoju”

nr RPDS.10.02.01-02-0067/18

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 1/2019/AR), realizując zasadę konkurencyjności na  „Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i pomoce dla uczniów niepełnosprawnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych”w ramach projektu „Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0067/18 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,

 

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza iż:

- dla realizacji zadania 1: Dostawa i montaż interaktywnego urządzenia projekcyjnego z pakietem gier i zabaw dla dzieci niepełnosprawnych Powołując się na zapisy pkt. 15.5 Zapytania ofertowego 1/2019/AR część postępowania w zakresie zadania 1 została anulowana. W związku z powyższym nie przeprowadzono analizy ofert.

- dla realizacji zadania 2: Dostawa zestawu do terapii słuchowej wraz ze szkoleniem podstawowym dokonano wyboru oferty firmy TOMATIS POLSKA Sp. z o.o. ul Smolna 40, 00-375 Warszawa, NIP 5252697629, REGON 366511100. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 13 837,50 zł brutto.

- dla realizacji zadania 3: Dostawa i montaż wyposażenia do terapii integracji sensorycznej nie dokonano wyboru wykonawcy z powodu braku ofert

- dla realizacji zadanie 4: Nie dokonano wyboru wykonawcy z powodu braku ofert spełniających kryteria udziału w postępowaniu

- dla realizacji zadania 5: Powołując się na zapisy pkt. 15.5 Zapytania ofertowego 1/2019/AR część postępowania w zakresie zadania 5 została anulowana. W związku z powyższym nie przeprowadzono analizy ofert.

 

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174194

 

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/AR/2019

20.03.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Gminy Legnickie Pole i Markiem Zatajskim ) pn. " Akademia Rozwoju” nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0067/18  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w interaktywne urządzenie projekcyjne z pakietem gier, zestaw do terapii słuchowej wraz ze szkoleniem, wyposażenie do sali terapii integracji sensorycznej, pomoce terapeutyczno-dydaktyczne oraz sprzęt do ćwiczeń ruchowych w sali integracji sensorycznej.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Numer CPV         Opis

33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

39162100-6 Pomoce dydaktyczne

37420000-8 Sprzęt gimnastyczny

37426000-0 Sprzęt do ćwiczeń równowagi 

 

Postępowanie zostało zamieszczone:

       •       w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174194

 

Termin składania ofert: do 28.03.2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

HARMONOGRAM WSPARCIA – ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW TERAPEUTYCZNEJ NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ W BARTOSZOWIE

26.02.2019

Szanowni Państwo,

w załączniku zamieszczamy Harmonogram wsparcia -  zajęcia dla uczniów Terapeutycznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bartoszowie na miesiąc luty, marzec i kwiecień 2019 z zajęć : psychomotoryka, logopedia, wsparcie pedagogiczne, dogoterapia. 

Informujemy, że harmonogramy będą aktualizowane na bieżąco w chwili rozpoczęcia kolejnych form wsparcia.

HARMONOGRAM WSPARCIA – ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGNICKIM POLU

19.02.2019

Szanowni Państwo,

w załączniku zamieszczamy Harmonogram wsparcia -  zajęcia dla uczniów z Zespołu Szkół w Legnickim Polu.

ZAPYTANIE O CENĘ NR 1/AR/2019 – ZAKUP 5 MIEJSC NA KURSACH DLA NAUCZYCIELI/ TERAPEUTÓW

15.02.2019

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu: „Akademia Rozwoju” Zamawiający Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, Ul. Hoża 1, 60-591 Poznań, zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie o cenę na zakup 5 miejsc na kursach dla nauczycieli/terapeutów

Prosimy o zapoznanie się z treścią zapytania wraz z załącznikami.

Termin  składania ofert: 20.02.2019 (czwartek) do godz.12.00

Opis projektu: 

INFORMACJE O PROJEKCIE

AKADEMIA ROZWOJU

PROJEKT NR RPDS.10.02.01-02-0067/18

OKRES REALIZACJI: 01.09.2018 – 31.12.2019

Lider projektu: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Partner: Gmina Legnickie Pole i Marek Zatajski

Celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania w Zespole Szkół w Legnickim Polu i Terapeutycznej Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Bartoszowie  poprzez:

  • przeprowadzenie dla uczniów zajęć podnoszących kompetencje kluczowe z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, informatyki
  • przeprowadzenie zajęć z indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
  • podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez udział w kursach z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz wykorzystanie e-pomocy i e-materiałów, a także studiach podyplomowych
  • doposażenie pracowni z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i sal do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 Projekt skierowany jest do:

  • 128 uczniów uczniów/ uczennic (62K, 66M)
  • 10 nauczycieli/ nauczycielek (9K1M)

Działania:

1.    Wsparcie dla nauczycieli (kurs elerningowy E-pomoce i E-materiały; studia podyplomowe; kursy doszkalające z pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych: Logorytmika, Arteterapia, Integracja funkcji wykonawczych, Growth through play system).

2.    Zajęcia dla uczniów z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych , rozwijające i wyrównawcze

3.    Zajęcia rozwijające kompetencje i umiejętności uczniów z zakresu j. angielskiego

4.    Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne uczniów

5.    Zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniów przejawiających trudności w opanowaniu materiału edukacyjnego (zajęcia z logopedii, socjoterapii i korekcyjno-kompensacyjne (indywidualne i grupowe); zajęcia indywidualne:  logopedia, ergoterapia, wsparcie pedagogiczne i psychologiczne, dogoterapia, integracja sensoryczna;   grupowe: socjoterapia, psychomotoryka, arteterapia, muzykoterapia)

6.    Doradztwo edukacyjno-zawodowe

7.    Doposażenie pracowni matematycznej, stworzenie pracowni chemicznej, fizycznej, doposażenie w pomoce do diagnozy i pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych, stworzenie pracowni logopedycznej, socjoterapii i ergoterapii, arteterapii, terapii sensorycznej i metody Tomatisa.

 

Wartość projektu:  700 934,81zł  zł

Wkład funduszy europejskich w projekcie: 85% wartości projektu ( 630 474,58zł )

Planowane efekty:

  • podniesienie efektywności nauczania w Zespole Szkół w Legnickim Polu i Terapeutycznej Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Bartoszowie 
  • zwiększenie kompetencji  10 nauczycieli/nauczycielek oraz  128 uczniów/uczennic.

 

Biuro projektu:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław

tel. 71 72 42 298 

Projekt „Akademia Rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, na podstawie umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  2014 – 2020.

 

Nasi Beneficjenci