Droga do samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia


Województwo: dolnośląskie

Aktualności projektu:

Zmiana adresu biura we Wrocławiu

24.06.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianie adresu biura projektowego.

Aktualny adres to :

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego 

ul Ruska 61/34

50-079 Wrocław

Zapraszamy!

Umowa na realizację projektu podpisana!

29.11.2018

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 29 listopada br. została podpisana umowa na realizację projektu „Droga do samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach  6 mieszkań  treningowych na obszarze Miasta Wrocławia” (RPDS.09.02.01-02-0012/18) z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy. Celem projektu jest wzrost dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego treningowego na obszarze Miasta Wrocławia przez utworzenie 6 mieszkań treningowych i wsparcie dla 120 (72K i 48M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie im miejsca 6-miesięcznego pobytu w mieszkaniach treningowych wraz z zapewnieniem usług treningowych, opiekuńczych i sfinansowaniem kosztów eksploatacji mieszkania treningowego w okresie od 01.03.2019-31.08.2021.
O szczegółach, rekrutacji i harmonogramie projektu będziemy informować na bieżąco.

Opis projektu: 

25.09.2018

Pomimo, że umowa na realizację projektu  "Droga do samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia" nie została jeszcze podpisana mamy już pierwsze zgłoszenia od potencjalnych uczestników projektu. W związku z dużym zainteresowaniem tym projektem postaramy się, by w miarę możliwości jego realizacja została przyśpieszona. Na stronie internetowej będziemy na bieżąco zamieszczać  informacje na ten temat, dlatego wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia publikowanych aktualności.

23.08.2018

Miło nam poinformować, że projekt Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego "Droga do samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia" znalazł się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania.

(http://rpo.wupdolnoslaski.praca.gov.pl/documents/3644817/0/180810%20_921...)

Celem projektu, który będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Wrocław i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej jest zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych, w tym opiekuńczych i wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcia pieczy zastępczej. Uczestnikom projektu zostanie zapewniony 6-miesięczny pobyt w mieszkaniach treningowych wraz z zapewnieniem usług treningowych, opiekuńczych i sfinansowaniem kosztów eksploatacji mieszkania treningowego w okresie od marca 2019 do sierpnia 2021.

O podpisaniu umowy, przystąpieniu do realizacji projektu i jego szczegółach poinformujemy Państwa w oddzielnym komunikacie.

 

Nasi Beneficjenci