Lubuska Fabryka Biznesu


Województwo: lubuskie

Aktualności projektu:

Opis projektu: 

Projekt Lubuska Fabryka Biznesu jest realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu, ul. Hoża 1.

Biuro projektu:
ul. Bohaterów Westerplatte 11 (pok. 200);
65-034 Zielona Góra,

tel. 570 305 563 (biuro w Zielonej Górze) lub 791 442 142 (siedziba główna w Poznaniu)
adres email: 

Okres realizacji projektu: od 2019-01-01 do 2020-01-31

Projekt jest skierowany do osób powyżej 50 roku życia, zamieszkujących na obszarze wiejskim o podwyższonym wskaźniku bezrobocia tj. na terenie powiatów: międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego, krośnieńskiego województwa lubuskiego.
 

Celem projektu jest: aktywizacja zawodowa 30 osób (24 Kobiet 6 Mężczyzn), osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w tym min. 3 osób z niepełnosprawnościami i 4 osób o niskich kwalifikacjach) zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z obszarów wiejskich powiatów międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego i krośnieńskim województwa lubuskiego przez objęcie ich wsparciem szkoleniowo-doradczym, umożliwienie założenia własnej działalności gospodarczej - przez min 25 osób (21 Kobiet 4 Mężczyzn) oraz objęcie tej grupy wsparciem pomostowym w okresie od 01.08.2018 do 31.01.2020 r.

Liczba osób, które zostaną objęte wsparciem w projekcie: 30, w tym 24 kobiety i 6 mężczyzn:

- osoby bez pracy powyżej 50 roku życia – 30 osób (24K,6M),

- osoby z niepełnosprawnościami - 3 osoby (2K,1M),

- osoby o niskich kwalifikacjach (do wykształcenia ISCED 3) – 4 osoby (2K,2M).

Wykluczenia: do projektu nie będą przyjmowane osoby, które:

- kiedykolwiek otrzymały dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego,

- osoby, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Projekt oferuje:

- wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do napisania biznesplanu oraz prowadzenia działalności gospodarczej,

- dotacje w wysokości 22 500,00 zł,

- wsparcie pomostowe finansowe w wysokości 1340,00 zł wypłacane przez min. 6 miesięcy,

- wsparcie pomostowe doradcze wspierające w prowadzeniu działalności gospodarczej.

UWAGA!

Termin naboru: I kwartał 2019.

Ale jeśli masz pomysł na firmę i chcesz się realizować jako przedsiębiorca nie czekaj i skontaktuj się z nami już dziś! Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Być może ten projekt jest właśnie dla Ciebie!
 

ZAPRASZAMY!
 

Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 123 893,00 zł
 

Nasi Beneficjenci