Przedświąteczny trening kulinarny

Projekt: Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań

Wspólną pracą można osiągnąć wspaniałe efekty.

Każdy z nas jest po trosze indywidualistą, choć równie silna jest potrzeba przynależności do grupy.

W grupie chodzi o umiejętność komunikowania się, słuchania innych, konstruktywnego krytykowania cudzych pomysłów, udzielania rad, proszenia o pomoc, przyznawania się do błędu, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami czy wspierania innych. Właśnie tego wszystkiego nasi uczestnicy uczą się na treningach.

A oto efekt wspólnej pracy na treningu kulinarnym.

Nasi Beneficjenci